TEKNİK BİLGİLER

Havalandırma Hakkında Genel Bilgiler


Bu bölümde havalandırma uygulamalarında yaygın olarak kulllanılan bazı terimlerin tanımlarına yer verilmiştir.

 

Fan Debisi [ Q ] Fanın birim zamanda transfer ettiği hava miktarıdır. Birimi genellikle m3/saat veya C.F.M olarak kullanılmaktadır. Kataloğumuzda yer alan ürünlerimiz için verdiğimiz hava debisi, fanın önünde herhangi bir engel olmadan serbest hava akışı sağladığı andaki debisidir.
Fan Hızı [ N ] Fan pervanesinin birim zamanda döndüğü tur sayısıdır. Genellikle dakikada dönülen tur sayısı anlamında rpm birimiyle ifade edilir.
Fan Basıncı [ P ] Fanın hava transferi sırasında oluşturulan birim alana etki eden kuvvetlerdir. Yaygın olarak Pascal (Pa) ve milimetre su sütunu (mmSS) birimleriyle kullanılır. [1 mmSS = 9.8 Pa]
Statik Basınç [ Ps ] Hava kanalları, filtreler ve benzeri havalandırma elemanlarının sebep olduğu,  hava akışını engelleyici yönde etki eden kuvvetleri yenebilmek için fan hava akışı tarafından oluşturulan birim alandaki kuvvet miktarıdır.
Dinamik Basınç [ Pd ]

Fanın hava transferi sırasında, havanın akış hızından kaynaklanan birim alandaki kuvvet miktarıdır.

Toplam Basınç [ Pt ] Statik ve dinamik basınçların aritmetik toplamıdır. [Pt = Ps + Pd]
Basınç kayıplarıyla ilgili hesaplamalar ve örnek uygulamalar için lütfen sayfa 21’i inceleyiniz.

 

Tüketilen güç:

Verimlilik:

Belirli koşullar altında fan motoru için gerekli elektriksel güç miktarıdır. Katoloğumuzdaki her ürün için tüketilen maksimum güç değerleri verilmiştir. Fanın, ters yönde etki eden basınç kuvvetine karşı ne miktarda hava hareket ettirdiğinin ölçümüdür.
Katalogtaki ürünlerimiz optimum gövde ve fan tasarımına sahip olduğundan, düzgün hava giriş ve çıkışına sahip bir şekilde montaj yapıldığı takdirde  yüksek verimlilikle çalışmaktadırlar.

Ses Seviyesi:

İnsan kulağı, etrafımızı çevreleyen hava molekülleri yardımıyla sesi algılamaktadır. Ses kaynağı havayı titreştirerek sesin dalgalar halinde etrafa yayılmasını sağlar. Bu dalgalardan kulağımıza gelenler kulak zarını titreştirerek duyma sürecini başlatır ve böylece sesin algılanması sağlanmış olur.  Havalandırmada ses seviyesi için dB(A) à decibel birimi kullanılır.

Ses Gücü     [Lw] :  Sesin yayılması için ses kaynağı tarafından tüketilen enerji miktarıdır.

Ses Basıncı  [Lp] : Ses kaynağı tarafından havada oluşturulan titreşimlerin büyüklüğüdür. Ses basıncı uzaklığa bağlı olarak değişmektedir.
Yandaki grafik ses seviyesinin mesafeye bağlı değişimini göstermektedir.

 

 

Fan Tüketmiş olduğu enerjiyi pervanesi yardımıyla hava hareketine çeviren makinelere denir.
Aksiyel Fanlar
Hava akışı pervanenin dönüş eksenine paralel olan fanlardır. Diğer bir ifadeyle fana giren ve çıkan hava birbirine paralel ise bu fanlar aksiyel fanlardır. Bu tür fanlar hareket ettirilecek hava miktarının basınç kayıplarından daha önemli olduğu yerlerde tercih edilirler.
 
Radyal (Santrifujlu) Fanlar:
Fana giren ve çıkan havanın birbirine dik olduğu fanlardır. Bu tür fanlar sahip oldukları kanat yapısı ve sayısı sayesinde yüksek basınçlı hava akışı sağlamakta olup daha çok basınç kaybı fazla olan uygulamalarda tercih edilirler.
 

 

İleri eğim kanatlı fanlar: Geri eğim kanatlı fanlar: Düz kanatlı fanlar:
     
İleri eğimli fanlar küçük içbükey yüzey alanına sahip ve çok sayıda kanattan oluşmaktadır. Düşük ve orta seviye basınçlı hava akışı sağlayabilen bu fanlar nominal şartların üstünde çalıştıkları zaman motora aşırı yükleme yaparak zarar vermektedirler. Ayrıca, kanat yapıları küçük olduğu için yağlı ve tozlu hava transferlerinde çabuk kirlenirler.   Geri eğimli fanlar büyük yüzey alanına sahip az sayıda kanattan meydana gelmektedirler.  Kanat yapıları sayesinde yüksek debi ve basınç sağlayabilmektedirler.  Serbest çalıştıkları zaman motora aşırı yükleme yapmazlar. Geniş yüzey alanına sahip kanatlar sayesinde toz ve yağ gibi etkenlerden çok daha az etkilenirler. Bu tür fanlar düz kanat yapısına sahiptirler. Kanat sayısı fazla olmamakla birlikte genellikle malzemelerin pinomatik transferi için kullanılmaktadırlar. Nominal şartların üstünde çalışması motora aşırı yükleme yapmamaktadır.