TEKNİK BİLGİLER

Elektriksel ve Mekanik Koruma Seviyesi


IP (International Protection Rate)

 

IP koruma sınıfları, uluslararası standart IEC 60529’da belirtildiği gibi katı cisimlere ve sıvıların elektriksel aksamlara sızmasına karşı koruma seviyelerini sınıflandırmaktadır. IP koruma sınıfı aşağıda gösterildiği gibi iki basamaklı numarayla ifade edilir.

 

Aşağıda verilen tablolardan koruma seviyesine göre rakamlar seçilerek ürünün koruma seviyesi belirlenir (Örnek: IP44). Eğer ürün için aşağıda verilen koruma seviyelerinden hiçbiri uymazsa, ilgili basamağa ‘ X ’ sembolü konulur (Örneğin:  IPX4 ). Genel olarak rakamlar ne kadar büyükse ürünün o kadar korunaklı olduğu anlaşılır.

 

Katı Cisimlere Karşı

Sıvılara Karşı

0 Korumasız 0 Korumasız
1 Çapı 50 mm`den büyük
cisimlere (Elin arkasına) karşı korumalı
1 Damlayan suya karşı korumalı
2 Çapı 12.5 mm`den büyük 
cisimlere (parmağa) karşı korumalı
2 Dikeyden 150 açıyla damlayan
suya karşı korumalı
3 Çapı 2.5 mm`den büyük 
cisimlere (el aleti) karşı korumalı
3 Dikeyden 600 açıyla damlayan 
suya karşı korumalı
4 Çapı 1 mm`den büyük  
cisimlere karşı korumalı
4 Her yönden püsküren
suya karşı korumalı
5 Toz taneciklerine karşı korumalı 5 Her yönden gelen basınçlı
suya karşı korumalı
6 Toz geçirmez (Tozlanma yok) 6 Her yönden, deniz dalgasına benzer şekilde gelen basınçlı suya karşı korumalı
    7 Her yönden, deniz dalgasına benzer şekilde gelen basınçlı suya karşı korumalı
    8 Su altında belirli derinlikte
uzun süreli bırakılmaya karşı korumalı

 

 

İzolasyon Sınıfları

 

Elektrikle çalışan ürünlerin hepsi kendi üretimlerine göre değişik elektriksel izolasyon sınıflarına
sahiptir. Bu izolasyon sınıfları dört gruba ayrılır:

 

Sınıf 0  (Class 0) : Hiçbir koruma yok.
Sınıf I   (Class I )  : Bütün metal parçalar topraklanmış koruma.
Sınıf III (Class II) : Elektriksel parçalara temasa karşı Çift Koruma. Ürünler için topraklama gerekmemektedir.
Sınıf III (Class III) : Ürünler SELV (Separated or Safety Extra-Low Voltage) güç kaynağı aracılığıyla beslenmektedir. Elektriksel parçalarla temas dahi olsa elektrik çarpılma riski yoktur.