KURUMSAL

Araştırma ve Geliştirme


Alışılmışın ve uygulanmışın dışındaki yeni bilgi ve tekniklerin keşfedilmesi süreci olduğunu düşündüğümüz bu aşamada, çalışılan alan veya amaç ürünle ilgili yenilikçi araştırmalar yaparak hem maliyet hem de müşteri açısından en optimum tasarımlar elde edilmeye çalışılır.


Bünyesinde bulunan AR-GE ve ÜR-GE bölümlerinde çalışan mühendislerinin ve diğer çalışanlarının yüksek lisans ve doktoro çalışmalarını her zaman destekleyen bir kuruluş olan AKSA MOTOR FAN, üniversite-endüstri işbirliğinin gücüne yürekten inanmaktadır. Bu şekilde üniversite ve özel sektör imkânlarını bir araya getirerek yenilikçi teknolojiler üretebilmenin yolunu açmaktadır.